26.9.19

Τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη 2019

Το καθιερωμένο Παγκόσμιο Συνέδριο της Τελευταίας Παρασκευής του Σεπτέμβρη, αναβάλλεται για την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Λεπτομέρειες προσεχώς.
 
 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου