14.3.15

Η στιγμή του...


3,14159265358...

3/14 του 15, στις 9 και 26 πρώτα λεπτά, 53 δευτερόλεπτα και 58 εκατοστά του δευτερολέπτου, ήταν η στιγμή που έγινε αυτή η ανάρτηση. Δηλαδή η στιγμή του π


Δεν υπάρχουν σχόλια: