22.12.15

Ένα άγνωστο έργο


Για τις διακοπές των Χριστουγέννων προτείνουμε ένα όχι πολύ γνωστό, αλλά εξαίρετο βιβλίο:
Παναγιώτη Κανελλόπουλου «Το τέλος του Ζαρατούστρα»
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2006, σελ. 415

Πρόλογος έκδοσης του καθηγητή μας Κυρίου Λίνου Μπενάκη
Δεν υπάρχουν σχόλια: