29.9.18

Τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη 2018


Αποτελέσματα 46ου Παγκόσμιου Συνεδρίου ΕΚΤΟ1972

Άπαντες παρόντες
ακόμη και οι απόντες!

(ως συνήθως)

Δεν υπάρχουν σχόλια: