13.7.10

Διαβάσαμε

"Η ΕΚΤ δεν αγοράζει τα ελληνικά ομόλογα λόγω της κρίσης του (ελληνικού) κρατικού χρέους. Τα αγοράζει ώστε οι (ευρωπαϊκές) τράπεζες να μην χάσουν χρήματα.... Εάν η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, βγουν από την ΕΕ και αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους, οι τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας που κατέχουν ομόλογα των κρατών αυτών, θα γράψουν τεράστιες ζημιές..." (ελεύθερη απόδοση)

Ενδιαφέρον άρθρο του Μ.Whitney (ανεξάρτητος δημοσιογράφος) στο CounterPunch:

http://www.counterpunch.org/whitney07092010.html(Thank you, King Kenny).

Δεν υπάρχουν σχόλια: