21.12.13

«Να σου πω τα Κάλαντα;»

Με αυτό το μήνυμα, στέλνω τις ευχές μου για να χαράξουν μέρες γιορτινές και στη δική σου γειτονιά και στο δικό σου σπίτι. Ας αφεθούμε στη διάθεση για γνώση, στις εκλάμψεις της φαντασίας μας. Aς απομακρυνθούμε από την νοσηρότητα της καθημερινότητας.

 χΡΟνΙ Α  σΑς   πΟ ΛλΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ


Μανόλης Γιανναδάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια: