****** Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2019 ****** Στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ψηφίζουμε «Ενωμένη Πόλη» και βάζουμε σταυρό στον συμμαθητή μας ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΠΑΛΗ ******

17.8.14

Monsieur Poisson! Monsieur Poisson!

Le nouveau maire de Montpellier, France, avec quelques petits enfants de la ville, au bord de la mer du Monténégro, Laconia.12.8.14

"Oh captain, my captain..."


"We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race..."

In memory of  Robin Williams


4.8.14