****** Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2019 ****** Στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ψηφίζουμε «Ενωμένη Πόλη» και βάζουμε σταυρό στον συμμαθητή μας ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΠΑΛΗ ******

6.6.16

-.- .- .-.. --- / -.- .- .-.. --- -.- .- .. .-. ..


.-. . -. -.. . --.. -....- ...- --- ..- ... / - --- -. / ... . .--. - . -- -... .-. .. --- / .... / --- .--. --- - .

. -.- - --- .---- ----. --... ..---