18.5.14

Πρώτο reunion IB' Θηλέων - Class of '74


Σάββατο, 31/5/2014 
ώρα 8 μ.μ.

Tαβερνάκι «Λοστρέ κουζίνα» 

Πυθέου 32 κ Θεοδώρου Γεωμέτρου
Τηλ. 210 9226600

Δεν υπάρχουν σχόλια: