2.6.15

Αποφοιτήσαμε!


"...And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
and no one dared
Disturb the sound of silence

Fools said I, you do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence..."  *

Έξι χρόνια ekto1972
Σύντροφοι, αποφοιτήσαμε!


(*) Στη μνήμη του Βασίλη Ρ.


1 σχόλιο:

ΙΒ' Θηλέων Αθήνας είπε...

Μόλις αποφοιτήσατε το Δημοτικό! Ακολουθούν Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο...
Και 'εις ανώτερα' λοιπόν!