12.5.15

Μουσείο Μπενάκη


Με την εθελοντική συμμετοχή μελών της οικογένειας του Έκτου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: