17.8.19

Γιανναδάκης στο αεροδρόμιο...

Έργα που υιοθετούν μιαν απολύτως ρεαλιστική θεώρηση, συνδιαλέγονται με έργα που υιοθετούν μιαν ουτοπική θεώρηση του ταξιδιού, όπως αυτά του Μανόλη Γιανναδάκη. Ο τελευταίος συνδυάζει χάρτες και ταξιδιωτικά έγγραφα, όργανα από τον αρχαίο αστρολάβο ώς τον σύγχρονο υπολογιστή, για να αφιερώσει το έργο «σε μια παρέα νέων και τα ταξίδια που το μέλλον τούς επιφυλλάσει, ταξίδια γεμάτα εκπλήξεις και αναπάνταχες διαδρομές».

Aπό την παρουσίαση της Έκθεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: