23.9.12

Ετήσιο ταΚΤικό συνέδριΟ 1972Αυτή την Παρασκευή 28/9/2012

Τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη

Ταβέρνα η Κυρά, Ζεύξιδος 12, Νέος Κόσμος
(απέναντι από το σχολείο)

9 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: