20.12.12

Σήμερα το τέλος του κόσμου!


"We'll meet again"We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds far away

So will you please say "Hello"
To the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know
That as you saw me go
I was singing this song

------
Η τελευταία σκηνή της ταινίας του Stanley Kubric "Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb" (1964).

Δεν υπάρχουν σχόλια: