2.5.12

Επιφανής μαρτυρία

Κι αν ακόμα δεν ήξερα (αν 
μου ήταν αόρατος) 
Θα μου έφτανε μόνον 
ένα λουλούδι 
να μαντέψω ότι κάποιος 
ήλιος υπάρχει 
ψηλά στο στερέωμα. 


Νικηφόρος Βρεττάκος
(Η φιλοσοφία των λουλουδιών)

Δεν υπάρχουν σχόλια: